Duurzaam

Zoals we inmiddels weten dient de stikstofuitstoot in de bouw beperkt te worden.  Bomen leggen CO2 vast in de vorm van hout. Houtproducten leggen dit langdurig, tot wel honderden jaren vast. De winning en productie van hout kosten zeer weinig energie en veroorzaken weinig CO2 uitstoot.  Hout vermindert het broeikaseffect en draagt daarmee bij aan de CO2 reductiedoelstellingen zoals in het Energieakkoord en het Bouwbesluit vastgelegd. Hout heeft de laagste CO2 footprint van alle traditionele (bouw) materialen.

Bossen nemen CO2 op en geven zuurstof af.  Het is onze medeverantwoordelijkheid voor  instandhouding van deze belangrijke natuurlijke bron.  

Duurzaam hout is afkomstig uit bossen die duurzaam worden beheerd. Dit betekent dat zodanig wordt gekapt dat de ecologische functie van het bos als leefomgeving van zowel planten- als diersoorten behouden blijft. Duurzaamheid heeft niet alleen een ecologisch aspect, maar ook een sociale dimensie. Hiermee wordt bedoeld dat de rechten van de betrokken arbeiders en van de inheemse bevolking in de bossen worden gerespecteerd. Voor de instandhouding van het bos is het tot slot belangrijk dat het economische waarde krijgt. Alleen dan kan het bos beschermd worden tegen de omzetting naar andere landgebruiksvormen, zoals landbouw en soja- en palmolieplantages.

Wij onderschrijven de uitgangspunten voor duurzaam bos beheer en zijn dan ook FSC® en PEFC gecertificeerd. Daarnaast werken wij volledig volgens EUTR-richtlijnen en zijn als lid van de Nederlandse Vereniging van Houtagenten  (NATA) mede deelnemer van Greendeal “Bewust met hout”. 

Op verzoek leveren wij FSC®- gecertificeerde producten.

Scroll naar boven